תנאי הפתיחה: דירת 3 חדרים הממוקמת בקומה שלישית ואחרונה בבניין תל אביבי טיפוסי בן 3 קומות. שטח הדירה: כ-75 מ"ר, המצב הקיים כלל ריבוי קירות ומעברים במצב מוזנח ולא שמיש למגורים.בתכנון הדירה התייחסות למרחב הביתי החדש כמרחב בו אין צורך ממשי בהפרדה בין חלל פרטי לציבורי, הניסיון למציאת המכנה המשותף בין כל הפעילויות הוביל לחלל מופשט, ניטרליות לבנה המנתקת את הדירה מהסביבה התל אביבית. על מנת להדגיש את הניתוק, נבחר מסגור נקודתי דווקא של הסביבה הלא עירונית: שמיים ועץ. ארובות אור בתקרת החלל העיקרי של הדירה פותחות פתח לשמיים,וטקסט המודפס על הזכוכית מוקרן לתוך החלל ומשתנה לאורך שעות היום. בלב הדירה מעבר רחב ובו ספרייה המתפקדת כתחנת עבודה ומייצרת פעילות דו כיוונית סביבה. זווית הספרייה והקיר האלכסוני נקבעו כך שההולך ביניהם מתקדם לכיוון העץ. הדירה היא מרחב מחייה אחיד אשר רובו נטול חומר, צבע או צורה דומיננטיים.המרחב הוא השולט.השימוש בחומרים לא קשור למיקומם הקלאסי בבית,אין שיש במשטחי המטבח או באדני החלונות, אין קרמיקה באמבטיה,הארון נטול ידיות ומתוכנן כקיר, המקרר סמוי ומתפקד כחלק מקיר המטבח.